Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår nettside. Ved å bruke nettstedet godtar du vår bruk av denne informasjonen. Les mer om dette i vår personvernerklæring

 

 

forum_741_ingenlaurbæråhvilepåforum_741_ingenlaurbæråhvilepåhttp://forsvaretsforum.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1895Hvis de dyktige jentene som nå er inne føler seg ivaretatt, vil kvinneandelen øke oppover i gradene også, skriver artikkelforfatterne. ARKIVFOTO/forum-media/PubImages/Vernepliktige_jenter_10.jpg

Ingen laurbær å hvile på

Etter innføringen av allmenn verneplikt er det mye å glede seg over for likestillingsentusiaster. Men laurbærene er ikke egnet å hvile på.

Det første kullet med fullblods kvinnelige vernepliktige har dimittert, rekrutteringen av nye kull går bra, og Forsvaret har etter mange års ørkenvandring omsider fått et solid hopp i sin kvinneandel (fra 18 til 27 prosent) blant vernepliktige som rykket inn i henholdsvis 2015 og sommeren 2016. Det er ikke bare kvantiteten kvinner som gir grunn til entusiasme, også kvaliteten er solid. 

Det er ikke bare kvantiteten kvinner som gir grunn til entusiasme, også kvaliteten er solid

Men så var det det med laurbær: Forsvaret har nå en gylden mulighet. Hvis de dyktige jentene som nå er inne føler seg ivaretatt, vil kvinneandelen øke oppover i gradene også. Da oppnås vinn-vinn. Motsatt kan man få en nedadgående spiral hvis litt for mange jenter vender hjem med vond smak i munnen. Det kan være på grunn av trakassering, at de ikke fikk de oppgavene de fortjente, eller hele tiden måtte mase seg til utstyr og antrekk som passer.

Det kan være på grunn av trakassering, at de ikke fikk de oppgavene de fortjente, eller hele tiden måtte mase seg til utstyr og antrekk som passer

Det samme doble inntrykket har vi med hensyn til seksuell og annen trakassering og overgrep mot jenter. Vi kan glede oss over en liten nedgang i målte uønskede hendelser i vernepliktsundersøkelsene. Vi kan også glede oss over at undersøkelsen holder en høyere metodisk standard, og ikke minst er det bra at man måler dette. Nærliggende arbeidsplasser og utdanningssteder – vi tenker særlig på videregående skoler og universiteter og høgskoler – har definitivt noe å lære av Forsvaret der.

Ulla-Britt Lilleaas er forsker/professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo
Men andelen utsatte er fremdeles alt for høy, og andelen er særlig betenkelig når dette er en verne
plikt for alle som er inne. Plikt forplikter! Forsvaret har et fortrinn fordi man på mange felter har vært i tet i ledelsesfaget i Norge. Men som vi viser i et eget og nytt kapittel i vår reviderte engelske versjon av vår bok – Ellingsen og Lilleaas 2017 – mangler kapitlet om ledelse i kjønnete organisasjoner i Forsvarets ledelsespensum og som tema på samlingene i undervisningen. Det er noe nytt man leder når den tradisjonelle mannsbastionen plutselig har en kvinneandel på gjennomsnittlig mer enn en av fire vernepliktige. Situasjonen krever at lederne kan «lese» en ny kjønnskontekst, og da blir mye overlatt til deres skjønn og erfaringer. Vi har sett militære ledere som skårer høyt her, men det er ikke nødvendigvis fordi de har lært det i Forsvarets ledelseskurs.

Andelen utsatte er alt for høy, og andelen er særlig betenkelig når dette er en verneplikt for alle som er inne

Dag Ellingsen er forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus
I vår opprinnelige studie fra 2014 – Lilleaas og Ellingsen 2014 – fant vi at såkalte fellesrom for gutter og jenter «slettes ikke var så dumt» som en av de vernepliktige uttalte det. Nå er disse rommene innført over store deler av Hæren og Luftforsvaret – til vår skrekkblandete fryd. Gikk det ikke for fort, hadde man god nok oversikt? Vi var sikre på at god og allestedsnærværende ledelse var noe av nøkkelen. Like sikre er vi på et annet funn: Tilsynelatende harmoni mellom gutter og jenter – fellesrom eller ei – er en skjør plante. Vi beskriver hvordan et marinefartøy gikk fra et inkluderende fellesskap til et kvinnefiendtlig sted der motiverte jenter bestemte seg for «aldri mer». På samme måte tror vi ikke at gutter og jenter kan fordeles tilfeldig på fellesrom og enkjønnete rom og at alt deretter går i riktig, inkluderende og androgyn retning. Én sjåvinist på feil sted kan trekke mange med seg og forkludre hele det sosiale eksperimentet som fellesrom er. Det er viktig med god ledelse også her, og at de som ikke vil bo på fellesrom får slippe. Like viktig er det at man setter den vanlige doktrinen om at alt skal løses på lavest mulig nivå til side på dette området. Historier om trakassering og overgrep skal rett til topps skal man ha forebyggende effekt.

Historier om trakassering og overgrep skal rett til topps skal man ha forebyggende effekt

Det var mye om likestilling, forhindring av uønskete hendelser og annet som interesser oss kjønnsforskere. Men hvordan går det med forsvarsevnen? Andre er på de fleste områder bedre egnet enn oss til å svare på det. Men en ting er vi sikre på: Forsvaret som moderne organisasjon med innslag av kunnskapsvirksomhet vil ha åpenbare fordeler av å rekruttere flere fra det som har gått fra å bli omtalt som det svake til å bli det smarte kjønn. Vi har også tro på at et legitimt forsvar er nødvendig for effektiviteten – for eksempel ved å være et mer mangfoldig sammensatt forsvar og slik avspeile det samfunnet vi lever i og vil forsvare.

Ellingsen, Dag and Ulla-Britt Lilleaas. «Gender Equality in the Norwegian Armed Forces.» ABM-media, Oslo. 2017
Lilleaas, Ulla-Britt og Dag Ellingsen (2014). Likestilling i Forsvaret. Fortropp, baktropp og kamparena. Cappelen Damm Akademisk, Oslo.

Publisert 23. november 2017 11:09.. Sist oppdatert 23. november 2017 14:23.

 

 

forum_741_ingenlaurbæråhvilepåforum_533_lekkasjeriforsvaret0/lekkasjer-i-forsvaret/forum-media/PubImages/20170508OST_5544.jpgTillitskriseLekkasjene av gradert informasjon til mediene er et utrykk for en tillitskrise i Forsvaret, skriver Jacob Børresen. forum_741_ingenlaurbæråhvilepåhttp://forsvaretsforum.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1120
forum_741_ingenlaurbæråhvilepåforum_473_meningervernepliktig/meninger-vernepliktige/forum-media/PubImages/Verneplikt%202.jpgMental trening på sidelinjaNorge forsvares av vernepliktige. Hvorfor utdanner vi dem ikke til å lykkes? forum_741_ingenlaurbæråhvilepåhttp://forsvaretsforum.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1121
forum_741_ingenlaurbæråhvilepåforum_556_hvemskalvistolepå/hvem-skal-vi-stole-på/forum-media/PubImages/Mediebrif_artikkelbilde_bw.jpgHvem skal vi stole på? Forsvaret har noen av statens mest illojale medarbeidere, og det er der kravene til lojalitet er størst, skriver Aslak Bonde.forum_741_ingenlaurbæråhvilepåhttp://forsvaretsforum.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1122