Haslemoen kan gjøre comeback i Forsvaret

​Den kjente militærleiren i Hedmark kan på ny bli base for forsvarsavdelinger.

Publisert Sist oppdatert

16. juni i 2003 ble flagget firet – for foreløpig siste gang i Haslemoen leir.
I forrige uke var representanter for Hæren på orientering i den nedlagte militærleiren i Våler kommune, etter initiativ fra kommunen og et samarbeidende privat firma. Kommunen håper forsvarssjefens fagmilitære råd kan føre til at Haslemoen igjen er aktualisert, og derfor ønsket de å vise seg frem for Forsvaret, representert ved oberst Odd Andreas Søbstad i Hærstaben og nestkommanderende ved Hærens våpenskole, oberst Knut Simen Skaret.  
I fjor ble militærleiren brukt under øvelse Trident Juncture som base for en britisk brigade. Da huset den rundt 2.800 soldater. I år har både både HV, Sivilforsvaret, politiet og Telemark bataljon trent i den nedlagte militærleiren.

Ønsker aktivitet

Ordfører Lise Berger Svenkerud i Våler kommune ønsker seg at Haslemoen igjen kan komme i vinden. Etter kontakt med statssekretær Tone Skogen i Forsvarsdepartementet, ble kommunen henvist til å ta kontakt med Hæren. Sist fredag var Søbstad og Skaret på besøk for å få en orientering.
Vi ønsker oss selvsagt aktivitet, sier ordføreren til Forsvarets forum.
Svenkerud forteller at det er bygningsmasse og områder som fremdeles er i god stand. Det vesentligste av indre leir eies av et privat firma, Haslemoen AS, mens kommunen eier områdene rundt, flere skytebaner og noen bygninger. Dette området er av kommunestyret vedtatt solgt, og kommunen har allerede vært i kontakt med megler. I lys av et fremtidig nytt fagmilitært råd, ønsker kommunen nå å få avklart om Haslemoen er aktuell eller ikke om Forsvaret lander på å øke strukturen også i sør.

Vi nyter godt av at vi har kort vei til både Terningmoen og Rena om Haslemoen igjen er aktuell for Hæren og Heimevernet

– Da vi var på befaring så vi på messa, befalsmessa, forlegninger, lagerhaller, skytebaner og det store utmarksområdet som kommunen eier. Jeg har et inntrykk av at Forsvarets representanter syntes leiren var i overraskende god stand. Vi nyter godt av at vi har kort vei til både Terningmoen og Rena om Haslemoen igjen er aktuell for Hæren og Heimevernet, forteller ordføreren.
– Så dere ønsker Forsvaret velkommen tilbake?
– We want it all, sier ordføreren og ler.

Verdier for milliarder.

– Verdiene som ligger i Haslemoen tilsvarer å bygge en ny leir for milliarder kroner. Det er jo snakk om over 20 000 mål, 60 ulike bygninger som er relativt godt vedlikeholdt. Det er øvingsfelt og flere skytebaner. De ligger klare og kan tas i bruk. Dette er tilgjengelig nå, men kanskje ikke en gang i fremtiden om den sivile eierdelen av leiren blir enda mer perifer. Det sier Arild Lande, Våler kommune næringslivssjef. Han var med på møtet med Forsvarsstaben sist uke. Han understreker at både kommunen som eier og det sivile selskapet Haslemoen AS sammen er positive til at Forsvaret eventuelt kommer tilbake.
– Hvor viktig er det at eventuelt Forsvaret gjør comeback på Haslemoen?
– Forsvaret var en bærebjelke kommunen før. Tilstedeværelsen var så gjennomgripende for kommunen og regionen, både for lokalbefolkningen, næringslivet og samfunnsutviklingen i Innlandet.
– Hvordan har Våler hatt det uten Forsvaret?
– Vi har hatt mye grønn virksomhet, i form av skogbruk og landbruk. Men en eventuell gjeninntreden fra Forsvarets side vil gi Våler en ny bærebjelke økonomisk sett,  mener Lande.

Vi har en à la carte-meny med oss: Skal det være en rekruttskole? Skyting og trening? Behov for undervisning eller lagring av materiell?


– Har dere regnet på det?
– Nei, men verdiskapningen vil ikke gjelde bare Våler, den vil også merkes i resten av Innlandet. Det er jo et paradoks at jo større truslene utenfra er, jo mer muligheter for verdiskapning finnes det med Forsvarets tilstedeværelse, erkjenner Lande.
De håper på nye møter med Forsvarsdepartementet – for å snakke Haslemoens sak.
– Da skal vi ha en à la carte-meny med oss:
– Skal det være en rekruttskole? Skyting og trening? Behov for undervisning eller lagring av materiell?
– Vi har plass til det, sier Lande.

Ble invitert

Oberst Odd Andreas Søbstad forteller at han og nestkommanderende på Våpenskolen på Rena ble invitert av kommunen til en orientering.
– Det er altså ikke slik at vi reiser ut for Forsvaret for å vurdere Haslemoen for fremtida. Det er Haslemoen selv som ønsket å vise seg frem og gi oss en orientering, understreker Søbstad.
Han sier at det er andre i Forsvaret som jobber med fagmilitært råd og at deres besøk i Våler ikke har noen sammenheng med dette.
– Men så vil det også være slik, at om Forsvaret skulle få økt struktur, så må man ha plasser for å huse dette. Haslemoen er ikke det eneste stedet som kan være aktuelt. Heistadmoen er også en leir som så å si er klar til å ta imot en økt struktur. Men Forsvaret må i en slik setting vurdere gamle militærleirer opp mot nye, om man skal kjøpe eller leie. Det er mange spørsmål som fagmilitært råd vil svare på.
– Hvordan så det ut på Haslemoen da?
– Den var i overraskende bra stand, sier Søbstad.
– Vil Hæren eller Forsvaret ha et fremtidig behov som kan få betydning for Haslemoen?
– Det er for tidlig å si. Det er aldri feil å erverve seg faktakunnskap om hva ulike muligheter har å by på. Møtet var nyttig for Hæren og Våler kommune ga uttrykk for at de satte pris på vår deltakelse. Men, først må vi få det nye fagmilitære rådet på plass.

Er godt vedlikeholdt

Anders M. Heltzen er en av to eiere i et selskap som eier Haslemoen AS. Selv har han blant annet bakgrunn fra befalsskolen for feltartilleriet og flere repetisjonsøvelser i den gamle militærleiren i Våler.

Vår forretningsidé er den samme som i 2004, og det er at Haslemoen på et tidspunkt igjen vil ha relevans, også for Forsvaret.

Han forteller at eierne hadde en visjon om at militærleiren en gang i fremtiden igjen ville bli aktuell for Forsvaret eller som et senter for samfunnssikkerhet . I mellomtiden har deler av leiren vært leid ut, blant annet som transittmottak for flyktninger til Utlendingsdirektoratet i perioden 2008 til 2016.
Heltzen tror Haslemoen kan egne seg godt som en reservekapasitet for Forsvaret med sin nærhet til både Terningmoen, Rena leir og Regionfelt Østlandet dersom Forsvaret velger å utvide Hæren også med avdelinger i Syd-Norge eller for å avlaste eventuelle kapasitetsutfordringer som måtte oppstå andre steder.
– Vår forretningsidé er den samme som i 2004, og det er at Haslemoen på et tidspunkt igjen vil ha relevans, også for Forsvaret. Vi har vedlikeholdt leiren fortløpende og det er gjennom Haslemoen AS investert for rundt 60 millioner kroner  i ulike oppgraderinger  Mange vil nok være overrasket over hvor god stand bygningene er, sier Heltzen til Forsvarets forum.
– Hvis Forsvaret vil inn igjen, vil du leie ut eller selge?
– Det har vi ikke tatt stilling til ennå. Men blir Haslemoen aktuell  vil vi gjøre vårt for å finne frem en løsning som  bidrar til å få  Forsvaret til å komme tilbake til Haslemoen.
– Hva blir prislappen?
– Det er ikke et tema ennå. Vi må aller først finne ut om Haslemoen i det hele tatt er aktuell for Forsvaret.