Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår nettside. Ved å bruke nettstedet godtar du vår bruk av denne informasjonen. Les mer om dette i vår personvernerklæring

 

 

Fortsatt militær grensekommissær

Grensekommissæren i Kirkenes blir videreført.

Dagens organisering av Grensekommissæren i Kirkenes blir videreført, og ikke lagt under politimesteren. Det har vært flere innspill om å endre ordninga med grensekommisær for den norsk-russiske grense, seinest i forbindelse med politireformen. Ett forslag gikk ut på å legge funksjonen til politimesteren. Nettopp samarbeidet med Finnmark politidistrikt har bydd på utfordringer på noen områder hvor rolledelinga har vært uklar, heter det i rapporten fra ei arbeidsgruppe som sist høst vurderte hvordan man best kunne organisere Grensekommissariatet. 
Utvalget hadde medlemmer fra de tre berørte departementene FD, JD og UD, samt politidirektoratet og Forsvaret. Deres forslag ble i vinter godkjent av regjeringen. Her vektlegges det at stabilitet og forutsigbarhet på grensen er viktig, og dette kan bli dreid i en mer politifaglig retning dersom politimesteren overtar ansvaret. Et mindretall i utvalget ville imidlertid at stillinga som Grensekommissær skulle besettes av en politiinspektør. Grensekommisær Roger Jakobsen. (Foto: Christian Nørstebø)

Forbedringer. I grovt blir altså dagens ordning videreført – med enkelte forbedringer, som oppdatering av instruks, bedre søkbart arkiv og revidert avtaleverk med politimesteren og Garnisonen i Sør-Varanger. Grensekommisæren skal fortsatt være et eget organ direkte under Politidirektoratet, og arbeidsoppgavene blir som tidligere. 
– Det er en klok beslutning at Grensekommisæren fortsatt blir betraktet som en nasjonal ressurs under lokal styring. Det vi har utviklet har fungert godt siden 1949, slår sittende grensekommisær Roger Jakobsen fast.

– Det er en klok beslutning at Grensekommisæren fortsatt blir betraktet som en nasjonal ressurs under lokal styring. 


12 søkere. Han er oberst, og Norge holder seg
med militære kommisærer for å ha paritet i forhold til den russiske (og finske) grensekommisæren. Grensekommissæren har som hovedoppgave å føre tilsyn med at grenseavtalen og andre avtaler mellom Norge og Russland bli overholdt av begge parter. I oppgaven ligger også utadrettet informasjonsvirksomhet for å forebygge hendelser som er i strid med grenseavtalen. 
Grensekommissæren med en liten stab har kontorer i Kirkenes, og de nærmeste samarbeidspartnerne er Grensevakten (GSV) og politiet. Stillingen er på åremål, og det har meldt seg 12 søkere når embetet nå skal bekles for tre nye år. 

Publisert 16. mai 2017 11:19.. Sist oppdatert 16. mai 2017 12:44.