Fornøyd med Libya-rapporten

Forsvarsministeren og utenriksministeren ga sin dom over Libyarapporten i Stortinget i dag.

– Utvalget gir etter mitt syn en god redegjørelse for oppdraget i Libya. Bruk av militær makt innebærer mange dilemmaer. Rapporten belyser dilemmaene på en god måte, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Men det ble ikke gjort nok for å stabilisere Libya etter den militære operasjonen, slo Søreide fast da hun og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen tirsdag redegjorde for rapporten om Norges deltakelse i NATO-operasjonen i Libya våren 2011.

Søreide fortsatte med å gå gjennom rapportens hovedpunkter og understreket at hun er fornøyd med at rapporten ikke kritiserer det konstitusjonelle grunnlaget for den norske militære operasjonen.

Utenriksministeren fikk støtte fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– Utvalget har gjort en grundig jobb, og rapporten inneholder mange gode vurdering som jeg deler, sa Bakke-Jensen om operasjonen.

Norske kampfly slapp nær 600 bomber mot ulike mål i Libya. Bombetoktene var den største norske krigsdeltakelsen siden andre verdenskrig.

Les saken da Forsvarets forum besøkte det norske styrkebidraget på Kreta i 2011.


LÆRDOMMER

I rapporten får den rødgrønne regjeringen med Jens Stoltenberg (Ap) i spissen delvis kritikk for ikke å visst nok om situasjonen i Libya da beslutningen om å delta ble tatt. Blant annet sier Libya-rapporten at det underveis ble klart at andre allierte hadde regimeendring som mål for operasjonen som endte med at landets diktator Muammar Gaddafi ble styrtet etter 40 år ved makten.

– Jeg kan ikke uttale meg om hva den forrige regjeringen burde ha visst. Men realiteten er at vi ikke alltid har så mye informasjon, sa Søreide, som peker på at det i slike situasjoner er få ideelle løsninger å velge mellom.

– Valget står oftest mellom dårlige løsninger, sa hun.

Samtidig er det viktige lærdommer å hente fra Libya-operasjonen, mener de to ministrene.

– Mer innsats må legges ned både nasjonalt og internasjonalt når det gjelder målsetting og exitstrategier, framholdt Bakke-Jensen.

Han mener Libya-krigen er en viktig påminnelse om at internasjonalt maktdiplomati ikke alltid gir ønskede resultater. Etter at Gaddafi ble styrtet, har Libya vært preget av voldelig og politisk kaos.

– Man må ha en plan for det som kommer etterpå, konkluderer Søreide.

Redegjørelsen blir nå oversendt utenriks- og forsvarskomiteen for videre behandling før den skal debatteres i Stortinget.

Et forslag fra Rødt-leder Bjørnar Moxnes om å starte debatten i plenum umiddelbart etter redegjørelsen, ble nedstemt.

Både Rødt og SV har vært sterkt kritiske til den norske militære deltakelsen i Libya.