Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår nettside. Ved å bruke nettstedet godtar du vår bruk av denne informasjonen. Les mer om dette i vår personvernerklæring

 

 

Drømmen om 2Drømmen om 2http://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Arendalsuka_0002.jpghttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1714De største politiske partiene vil gi mer til forsvar, men de er uenige om hvordan.

– Milliardene sitter løst når det er valgkamp, sier Ivar Bergundhaugen.

Majoren som er nestkommanderende på Luftforsvarets befalsskole på Kjevik, er på stand for Venstre.

– To prosent skal vi få til. Vi i Venstre er for, sier han.

– Og vi skal klare det uten å pumpe inn oljepenger

Hvis Norge skal bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvar, må forsvarsbudsjettet opp 17 milliarder kroner – i dag. Målet er to prosent innen 2024. Det har alle de største partiene forpliktet seg til. 

 

 

ArendalsukaArendalsukahttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Arendalsuka_0003.jpghttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1715Vi tok med et svært 2-tall til Arendal for å spørre alle de største politiske partiene hvordan Norge skal nå 2 prosent av BNP.


Under Arendalsuka er brygga gjort om til valggate. Folk først, står det på jakka til Bergundhaugen. Venstre har kuttet ballongene, for mye plast. I stedet har de muffins i papir. Litt lenger bort i gata lokker Høyre med blåbær. Arbeiderpartiet serverer vafler. Senterpartiet satser på sørlandske gulerøtter. På en teltstang har de festet en plakat om HV-kutt.

– Så du plakaten? Det er vi som er forsvarspartiet, sier ei som står på stand.

Det er ikke Senterpartiet alene om å hevde.

 – Et sterkt forsvar er en av våre viktigste saker, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Han er innom valgboden til Fremskrittspartiet.

– Vi var med å starte snuoperasjonen i Forsvaret. Nå registrerer jeg at flere av opposisjonspartiene sier at de er opptatt av å bygge opp Forsvaret. Men det var vi som startet. 

Rett ved FrP-boden står Sosialistisk Venstreparti. De vil også ha et sterkt forsvar, men ikke at Norge skal bruke 17 milliarder kroner mer på det. – Vi vil ha et litt annet forsvar, sier Sissel Vaagland i fylkeslaget i Aust-Agder.

– Færre kampfly og mer heimevern! Forsvar skal være forsvar – ikke angrep. Da trenger vi ikke to prosent.

På Senterpartiets stand smiler Kathrine Kleveland like bredt som partilederen sin. Førstekandidaten i Vestfold har Forsvaret som kampsak.

– Forsvaret er beredskap, og beredskap er viktig. Vi vil at Forsvaret skal være til stede i hele landet. Det vil koste, men det er en investering vi får igjen. Det er jeg ikke i tvil om, sier hun.

 

 

ArendalsukaArendalsukahttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Arendalsuka_0008.jpghttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1719Oda Emilie Eriksen, Grønn Ungdom.
ArendalsukaArendalsukahttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Arendalsuka_0010.jpghttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1721Jon-Rolf Næss, Arbeiderpartiet Aust-Agder
ArendalsukaArendalsukahttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Arendalsuka_0013.jpghttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1724Espen Barth Eide, Arbeiderpartiet Oslo
ArendalsukaArendalsukahttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Arendalsuka_0012.jpghttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1723Kathrine Kleveland, Senterpartiet Vestfold.
ArendalsukaArendalsukahttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Arendalsuka_0011.jpghttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1722Ole Tom Tjuslia, Arendal Høyre.
ArendalsukaArendalsukahttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Arendalsuka_0009.jpghttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1720Sissel Vaagland, Sosialistisk Venstreparti Aust-Agder
ArendalsukaArendalsukahttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Arendalsuka_0007.jpghttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1718Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister
ArendalsukaArendalsukahttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Arendalsuka_0006.jpghttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1717Jon Olav Strand, Kristelig Folkeparti Aust-Agder
ArendalsukaArendalsukahttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Arendalsuka_0005.jpghttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1716Major Ivar Bergundhaugen, Venstre Agder


Er 17 milliarder kroner mer til forsvar realistisk?
Ja, mener Kleveland.

– Vi er nødt til å ta vare på landet vårt, sier hun.

Et annet spørsmål er hvordan det skal finansieres.

– Vi må prioritere det – uten å gi skattelette, sier Kleveland.

Fremskrittspartiet vil bruke oljepenger.

– Vi har spart enormt mye penger i Oljefondet. Noe av det må vi kunne investere i noe som er så viktig som forsvar, sier Ketil Solvik-Olsen.

– Uansvarlig, sier Høyre og Venstres politikere på stand. Høyre og Kristelig Folkeparti foreslår endringer i skattenivået, mens flere mener det kan spares i andre sektorer – ved ikke å justere for prisvekst. Men de vil ikke si hvilke.

***

 

 

Dette vil de politiske partieneDette vil de politiske partiene<p><b>​Arbeiderpartiet:</b></p><p>* Vil øke budsjettet til 2 prosent av BNP innen 2024.<br>* Vil gi mer penger for å sikre Hæren og Heimevernet. Vil fortsette investeringene i kampfly, ubåter og overvåkingsfly og ønsker å styrke forsvarsevnen i Nord-Norge.</p><p><b>Fremskrittspartiet:</b></p><p>* Vil øke budsjettet til 2 prosent av BNP innen 2022.<br>* Vil satse mer på Hæren, begrense norsk deltakelse i utenlandsoppdrag, styrke cyberforsvaret, sikre tilstedeværelse i nordområdene og opprette et materiellanskaffelsesfond. Mener at større investeringer må tilleggsfinansieres.<br></p><p><b>Høyre:</b></p><p>* Vil øke budsjettet til 2 prosent av BNP innen 2024.<br>* Vil satse mer på landmakt, få på plass konsept for bruk av reservister, samarbeide mer med andre nasjoner om forsvarsmateriell, videreutvikle samarbeidet med USA og Norden og styrke cyberforsvaret og forholdet til politiet.<br></p><p><b>Kristelig Folkeparti:</b></p><p>* Vil øke budsjettet til 2 prosent av BNP innen 2024.<br>* Mener at forsvarsevnen må styrkes. Vil øke bevilgningene til øving, trening og drift av Hæren og Heimevernet samt satse på Kystjegerkommandoen. Støtter kjøp av nye kampfly og ubåter.<br></p><p><b>Miljøpartiet De Grønne:</b></p><p>* Mener 2 prosent ikke er fornuftig ressursbruk da Natos prosentmål begrenser seg til militære forsvar.<br>* Ønsker et defensivt terskelforsvar. Vil utsette 18 kampfly, beholde Andøya, prioritere Hæren (kampvern, artilleri og stridsvogner), styrke Heimevernet og øke støtten til Kystvakten.<br></p><p><b>Senterpartiet:</b></p><p>* Vil øke budsjettet til 2 prosent av BNP innen 2024.<br>* Vil sikre et sterkt forsvar for å forsvare norsk territorium. Det innebærer blant annet et heimevern som er til stede over hele landet. Vil opprettholde baser, deriblant Andøya.<br></p><p><b>Sosialistisk Venstreparti:</b></p><p>* Mener at Norge kan bygge et sterkt nasjonalt forsvar – uten å bruke 2 prosent av BNP.<br>* Vil styrke Hæren, Heimevernet, Sjøforsvaret og Cyberforsvaret og vil oppnå dette med en opptrapping av budsjettene samt kutt i antall kampfly.<br></p><p><b>Venstre:</b></p><p>* Støtter Norges internasjonale forpliktelser, deriblant 2-prosent-forpliktelsen.<br>* Vil styrke Hæren og Heimevernet, opprettholde kystforsvaret, forskyve noen kampfly (18 fly utsettes, 6 avventes), kjøpe helikopter til Hæren, beholde Andøya og sette ned en uavhengig forsvarskommisjon.<br></p>http://forsvaretsforum.no/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=16


Publisert 30. august 2017 13:55.. Sist oppdatert 5. januar 2018 23:37.

 

 

forum_590_drømmenom2forum_596_foråkjøpesegtid/for-å-kjøpe-seg-tid/forum-media/PubImages/Ny_BFO_Jahren001.jpg– Kjøper seg tidBFO-leder Jens Jahren frykter ny gjennomgang av Forsvaret vil ta for lang tid. forum_590_drømmenom2http://forsvaretsforum.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=69
forum_590_drømmenom2forum_591_veivalg/veivalg/forum-media/PubImages/Arendalsuka_0001.jpgVeivalgSenterpartiet og Arbeiderpartiet vil ha gjennomgang av totalforsvaret. Det vil ikke regjeringspartiene. forum_590_drømmenom2http://forsvaretsforum.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=70