Direktelinje fra politiet

Regjeringen har fastsatt ny bistandsinstruks. Den kutter leddene mellom politi og Forsvaret. Politiet skal fortsatt ha kommandoen over alle aksjoner, også maritim kontraterror i fredstid, men at politiet kan ta kontakt med Forsvaret direkte uten at det går via politisk ledelse. Forsvarsministeren og justisministeren vil ha et «rødt kort» og kan avslå bistand i spesielle situasjoner. Les mer.