Illustrasjon av mennesker i Forsvaret rundt et møtebordIllustrasjon av mennesker i Forsvaret rundt et møtebordhttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Sivile og militære.jpghttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=993Illustrasjonsfoto: Olav Standal Tangen.

–Alle dyr er like, men noen er likere enn andre

Personellet er Forsvarets viktigste ressurs. Det opplever ikke våre medlemmer.

For den største sivile tjenestemannsorganisasjonen i Forsvaret er denne utviklingen ​urovekkende i disse omstillingstider. Forsvaret er kontinuerlig i endring, og våre medlemmer forstår nødvendigheten av dette. Forsvarsledelsen har i disse tider en vanskelig oppgave med å tilpasse seg skiftende forhold og politiske føringer. Samtidig er Forsvaret nødt til å være en god arbeidsgiver for å rekruttere og beholde personell med kompetanse, kontinuitet og lojalitet. 

NTL Forsvaret spør seg om barnet er i ferd med å bli skylt ut med badevannet.

Politisk ledelse og forsvarsledelsen kommuniserer stadig vekk at mer ressurser skal brukes i «den spisse ende». Begrepet har imidlertid ikke noe klart innhold og har like mange betydninger som det finnes sjefer. Det er ikke tall på hvor mange ganger begrepet har vært benyttet for å fremme en sak. I denne kampen om ressursene er det som oftest de sivilt ansatte som står lengst unna når begrepet gis innhold.

George Orwell skrev den politiske satiren «Animal Farm» hvor uttrykket «Alle dyr er​Tom- Rune Klemetsen i NTL-Forsvaret. like, men noen er likere enn andre» fremkom. I satiren ble grisene den herskende klasse som kunne heve seg over de andre dyrene da de var de smarteste og følte seg viktigst på gården. Dessverre er det slik at der det skapes vinnere, så skapes det også tapere, så også i Forsvaret. Støttefunksjoner blir ofte nedgradert til å være et mindre viktig område. Vi advarer mot å benytte en retorikk som er med på å skape et A-lag og et B-lag i organisasjonen. Veien er da kort til at noen arbeidstakere anser seg som mindre verdt enn andre.

Dette er en bekymringsfull utvikling for en organisasjon som er avhengig av lojalt personell, høy kompetanse og lite utskiftning. Paradokset er at avdelinger med høyest prioritet er de med størst andel av sivil kompetanse, eksempelvis i Cyberforsvaret og i Etterretningstjenesten.

Tiden er inne for at Forsvaret tar inn over seg at hele organisasjonen er en eneste stor støttefunksjon for AS Norge. Ulike personellgrupper utfyller hverandre som tannhjul i et maskineri hvor alle delene er viktige.

NTL Forsvaret henstiller alle ledere og ansatte i Forsvaret til å utvise respekt for hverandres roller og arbeidsoppgaver. Det at virksomheten har en balansert personellstruktur med variert kompetanse og med rom for ulike mennesker er en styrke. Dette skaper et godt arbeidsmiljø for nye og eksisterende arbeidstakere. 

Forsvaret skal ikke bli et nytt «Animal Farm», og det har alle arbeidstakere et ansvar for. 
Publisert 28. april 2017 13:23.. Sist oppdatert 28. april 2017 15:10.

 

 

Dette har vi ikke råd til<img alt="" src="/forum-media/PubImages/20170427OST_0357.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Dette har vi ikke råd tilDe som oppsøker Forsvarets museer, skal oppleve Forsvaret som en viktig del av dagens samfunn, skriver ansvarlig redaktør, Tor Eigil Stordahl.http://forsvaretsforum.no/dette-har-ikke-forsvaret-råd-til
Én hær - én profesjonskultur<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Stabssersjant%20liggende%203%20Jostein%20Hestdal.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Én hær - én profesjonskulturVi er ikke et offiserskorps og et sersjantkorps. Vi har etablert ett helhetlig system, skriver sersjantmajor Rune Wenneberg og generalmajor Odin Johannessen. http://forsvaretsforum.no/en-hær-en-profesjonskultur
– Blir ikke hørt<img alt="" src="/forum-media/PubImages/fokus11%20%202785.jpg" style="BORDER:0px solid;" />– Blir ikke hørtTillitsvalgte blir ikke hørt samtidig som utdanningsreformen presses gjennom. Det kan få alvorlige konsekvenser, skriver Tom Rune Klemetsen. http://forsvaretsforum.no/blir-ikke-hørt