Vernepliktige_jenter_10Vernepliktige_jenter_10http://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Vernepliktige_jenter_10.jpghttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=972

Meningsfull tjeneste og fritid

Soldatene inne til førstegangstjeneste avtjener en plikt for sitt fedreland, men hvordan ivaretas de egentlig?

Soldatene får et tjenestetillegg på 169,30 kroner hver dag. Disse pengene er alt ​Camilla Hansen, i TVO
soldatene har å leve for, i tillegg til det Forsvaret tilbyr dem av fri kost og losji. Tjenestetillegget har økt med to kroner siden i fjor, men tilbudet til soldatene har endret seg kraftig på bakgrunn av interne prosesser i Forsvaret. 

Soldatene har samtidig mistet tilbudet om å ta fritidskurs som jegerprøven, fagkurs for bar- og restaurantansatte, båtførerprøven og lignende. De har mistet pengene som årlig ble tilført for å fornye og oppgradere den lokale velferden, som PlayStation, bøker, sykler, ski og lignende. De har mistet muligheten til å ta sivilt akkrediterende emner, for en periode. I tillegg har de mistet noe av personellet som skal drifte tilbudet for dem. Dette medfører færre aktiviteter utenfor leir, som eksempelvis opplevelser og aktiviteter. 

Listen over tilbud som er tapt, stopper ikke her, verre er det om vi retter blikket fremover å ser hva soldatene står i stor fare for å miste innen kort tid.

I tillegg til intern omorganisering i Forsvaret har politikerne gitt Forsvaret en rekke oppdrag gjennom en langtidsplan for forsvarssektoren. Denne planen truer direkte flere av tilbudene som går på soldatenes fritidstilbud. Blant annet er fysisk og digital karriereveiledning, tilbud om yrkesrettede kurs eller annen direkte kvalifikasjon til arbeidslivet svært truet. Tanken fra Forsvarsdepartementets side er at mer ansvar skal legges på den enkelte soldat, og at soldatene selv må melde seg på kurs og søke om stipend til dette. Dette er svært utfordrende da Forsvarets leirer ofte ligger langt unna byer hvor slikt tilbud finnes. Dessuten blir slike kurs ofte gjennomført på dagtid – i soldatenes tjenestetid.

Tillitsvalgtordningen ser frem til at Forsvarsdepartementet har lovet en studie som skal se helhetlig på tilbudet soldatene har i dag, og hvordan det skal være fremover. Soldativaretakelsen har tradisjonelt blitt behandlet på svært ulike nivå, noe som klart ikke har vært til det beste for soldatene. TVO ser derfor nå frem til at dette endelig skal bli sett på med helhetlige briller, og at vi forhåpentlig kan fortsette å gi våre soldater en meningsfull hverdag både i og utenfor tjenesten! 

Publisert 28. april 2017 15:08.. Sist oppdatert 28. april 2017 15:08.

 

 

– Kan noen stoppe pipingen i ørene? <img alt="" src="/forum-media/PubImages/DSC_6746.jpg" style="BORDER:0px solid;" />– Kan noen stoppe pipingen i ørene? I dyp og våt snø, under hvite trær og høye fjell, ligger jeg og venter på hjelp. http://forsvaretsforum.no/sanitetsøvelse-på-setermoen
Carlson tester «Leg Day»<img alt="" src="/forum-media/PubImages/20160621OST_8591.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Carlson tester «Leg Day»Problemet er ikke mangel på inspirasjon, skriver Amanda Carlson. Det er bare å google. Det jeg mangler er springbrettet fra scroll på telefonen til selv å møte opp i treningstøy.http://forsvaretsforum.no/carlson-tester-«leg-day»
– Jeg «hata» hver dag<img alt="" src="/forum-media/PubImages/DSC_5889.jpg" style="BORDER:0px solid;" />– Jeg «hata» hver dagSanna Finsrud følte det hadde vært så lite mestring i førstegangstjenesten at hun bestemte seg for å gå hjem – fra Sortland til Skedsmokorset. http://forsvaretsforum.no/sanna-gikk-hjem