Forsvarets Stabsmusikk på juleturné i Afghanistan, julen 2008.Forsvarets Stabsmusikk på juleturné i Afghanistan, julen 2008.http://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Afghanistan.jpghttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=360

Bitende rapport

Rapporten om Norges innsats i Afghanistan har fått oppsiktsvekkende lite oppmerksomhet.

Tove Gravdal
Journalist i Morgenbladet​
I juni i år kom r
apporten om norsk militær og sivil innsats i Afghanistan i årene 2001-2014. Et særdeles kompetent utvalg, ledet av tidligere Ap-statsråd Bjørn Tore Godal, la frem noen beske konklusjoner. De skrev blant annet at norsk bistand har bidratt til korrupsjon i Afghanistan og reiste spørsmål ved om norsk etterretning har bidratt til å bryte folkeretten. Utvalget hadde snakket med norske offiserer som selv stilte spørsmål ved om deres informasjon til de såkalte «kill or capture-listene» ble brukt til å drepe mennesker man ikke har rett til å drepe i krig, altså sivile.​

​Godal-rapporten, som etter min oppfatning er like viktig som Gjørv-kommisjonens rapport om 22. juli-terroren, fikk en del oppmerksomhet i juni, og så ble det stille. Nå skal den diskuteres i Stortinget 10. januar, men det er ingen planer om å skrive en stortingsmelding på grunnlag av rapporten, slik Stoltenberg-regjeringen gjorde med Gjørv-rapporten.

Godal-utvalget jobbet i halvannet år år og intervjuet 330 personer. Hensikten med rapporten er å lære av Afghanistan. Dessverre ser det dårlig ut for læringen. Utvalget skriver for eksempel at «det er tankevekkende at folkevalgte, medier og opinionen i relativt liten grad stilte grunnleggende spørsmål om innretningen av innsatsen» i Afghanistan.

«Børge Brende virker immun mot Godal-utvalgets advarsler»

I dag deltar Norge i en internasjonal koalisjon i kampen mot Den islamske staten (IS) i Irak og Syria. Da statsminister Erna Solberg redegjorde om denne operasjonen i Stortinget 15. november, var det påfallende at bare SV og Sp stilte grunnleggende spørsmål ved operasjonens formål og legitimitet. Hvorfor har vi ikke en bred debatt om Irak/Syria-engasjementet? Solberg innrømmet jo selv at vi ikke kan være sikre på at de syriske soldatene Norge trener i Jordan, vil være vennligsinnede i fremtiden.

Et annet klart læringspunkt fra Afghanistan er at store bistandsmengder som dyttes inn i svake styringsstrukturer, stimulerer korrupsjon. Likevel satser regjeringen, anført av utenriksminister Børge Brende, nå mye penger i såkalte sårbare stater. Hensikten er å stanse flyktningstrømmene til Europa ved å bedre levekårene i disse landene.

Men å få orden på sårbare stater tar flere tiår, og Afghanistan burde ha lært oss at bistandssatsningen snarere virker mot sin hensikt. Brende virker immun mot Godal-utvalgets advarsler. Det blir interessant å se om Afghanistan-rapporten i det hele tatt blir brukt som referanse i hans varslede strategi for innsatsen i sårbare stater.

TV-serien Nobel trakk frem mange av paradoksene i Afghanistan-innsatsen. Serien var fiksjon, men den var på mange punkter en realistisk fremstilling av Godal-utvalgets funn. Nobel-serien var god underholdning og ga innsikt i det som foregikk i Afghanistan. Men fiksjonsmakere kan ikke alene diskutere virkelighetens dilemmaer. ​

Publisert 15. desember 2016 15:54.. Sist oppdatert 19. januar 2017 22:39.

 Les også

 

 

Dette har vi ikke råd til<img alt="" src="/forum-media/PubImages/20170427OST_0357.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Dette har vi ikke råd tilDe som oppsøker Forsvarets museer, skal oppleve Forsvaret som en viktig del av dagens samfunn, skriver ansvarlig redaktør, Tor Eigil Stordahl.http://forsvaretsforum.no/dette-har-ikke-forsvaret-råd-til
Én hær - én profesjonskultur<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Stabssersjant%20liggende%203%20Jostein%20Hestdal.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Én hær - én profesjonskulturVi er ikke et offiserskorps og et sersjantkorps. Vi har etablert ett helhetlig system, skriver sersjantmajor Rune Wenneberg og generalmajor Odin Johannessen. http://forsvaretsforum.no/en-hær-en-profesjonskultur
– Blir ikke hørt<img alt="" src="/forum-media/PubImages/fokus11%20%202785.jpg" style="BORDER:0px solid;" />– Blir ikke hørtTillitsvalgte blir ikke hørt samtidig som utdanningsreformen presses gjennom. Det kan få alvorlige konsekvenser, skriver Tom Rune Klemetsen. http://forsvaretsforum.no/blir-ikke-hørt