De fleste vil at "de fleste" skal gjennomføre førstegangstjenesten

Det viser en ny meningsmåling for ABC Nyheter. 55 prosent vil at flertallet gjennomfører førstegangstjeneste, mens hver fjerde spurt sier nei. 60 prosent av de spurte mennene svarte ja, mot 50 prosent av de spurte kvinnene. Det kommer ikke fram av artikkelen hvem som har gjennomført meningsmålingen.