Nyheter:

Ba veteranforbundene om innspill – nå kommer de

– Vi vet for lite om veteraners levevilkår. Da vet vi heller ikke hvilke tiltak vi skal sette inn, sier Gisle Bruknapp i Veteranforbundet SIOPS.

Publisert Sist oppdatert

Sju veteranorganisasjoner gikk før sommeren ut sammen i et felles opprop til regjeringen.

Der krevde organisasjonene at veteranpolitikken fortsatt må være forankret på regjeringsnivå. Bakgrunnen er at regjeringens handlingsplan og oppfølgingsplanen for veteranarbeidet nå går mot slutten.

Sendte felles brev 

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF), Veteranforbundet SIOPS – skadde i internasjonale operasjoner, Hjemmesonen, Veteranalliansen og Veteran møter Veteran skrev alle under brevet som ble sendt til regjeringen.

Veteranforbundene fryktet at regjeringen vil skyve ansvaret for veteranarbeidet ned til fylkeskommunene og kommunene.

Regjeringen har besluttet at oppfølgingsplanen, som nå virker på det femte året, skal evalueres innen utgangen av 2019. Samtidig inviterte Forsvarsdepartementet veteranorganisasjonene til å bidra i forbindelse med evalueringen.

Flere fokusområder

Nå er organisasjonene i ferd med å ta departementets oppfordring på alvor. SIOPS leverte nylig sitt innspill til Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet. Disse tre departementene vil ha en nøkkelrolle i arbeidet med stortingsmeldingen. Innspillene er også sendt i kopi til alle stortingsgruppene.

SIOPS har valgt å fokusere på områdene:

  • Fysisk/psykisk helse
  • Forebygging av skade
  • Økonomiske rettigheter
  • Arbeidsliv generelt og innføring av ny spesialistordning (OR) i forsvaret
  • Tiltak og nettverk for pårørende
  • Oppfølgingsansvar lokalt/nasjonalt
  • Forskning/undersøkelser

Hele innspillet til SIOPS kan du lese her.

Mer kunnskap

– Vi vet jo at det har blitt gjort mye bra på veteranområdet de siste ti årene, men det gjenstår fortsatt mye arbeid etter vår mening. SIOPS er bekymret for at stortingsmeldingen i hovedsak blir et «skuebrød», og det er derfor spilt inn tydelige og konkrete saker, sier Gisle Bruknapp, rådgiver i Veteranforbundet SIOPS.

Han ønsker at framtidige planer baserer seg mer på kunnskap om veteranenes situasjon.

– Det er laget mange handlingsplaner og oppfølgingsplaner, men vi mener de baserer seg på for lite kunnskap. Vi vet rett og slett for lite om veteranenes levevilkår og dermed hvilke tiltak som skal settes inn. Hvor mange er for eksempel i NAV-systemet, hvor mange er uføre og hvor mange er i psykiatrisk behandling? Her mener vi det er viktig med gode svar for å sette inn gode tiltak, sier Bruknapp.

Ikke felles innspill

Det har vært diskutert om at veteranforbundene skulle sende inn felles innspill til departementet, for da kanskje å få større gjennomslag.

Men vi har konkludert med at veteranforbundene har forskjellige fokusområder. Vi er for eksempel mest opptatt av skadde, helse og rettigheter, mens andre forbund er opptatt av sine ting. Derfor har vi ikke sendt inn noe felles innspill, og vi har konsentrert oss om å sende et best mulig innspill med det vi er opptatt av.

Ifølge Forsvarsdepartementet er det NVIO, Veteran møter veteran og SIOPS som så langt har sendt innspill.

– Vi planlegger med å oversende Veteranmeldingen til Stortinget ila april 2020, slik at Stortinget kan behandle den ila vårsesjonen, sier seniorrådgiver Marita Hundershagen i Forsvarsdepartementet til Forsvarets forum.