Ansatte i Forsvarets forum

​Ansvarlig redaktør er Tor Eigil Stordahl​
Digitalredaktør er Ole Kåre Eide


Dette er redaksjonen i Forsvarets forum: 

Christian Nørstebø er fotojournalist og med på de fleste reportasjeoppdragene våre. Christian drifter også Instagram-kontoen. Tlf.: 994 40 713. 

Erling Eikli er redaktør for Forsvarets forum og har et stort engasjement for veteraner og veteranarbeid. Tlf.: 941 94 094. 

Gro Anita Furrevik​ er journalist og følger opp saker som har med Sjøforsvaret å gjøre. Tlf.: 474 68 327. 

Gunn-Hilde Kolstad er kontorleder og sørger for at alt går rundt. Tlf.: 415 62 233. 

Olav Standal Tangen er fotograf og med ut på reportasjeoppdragene våre, hvor han både filmer og fotograferer. Tlf.: 900 58 868.

Ole Kåre Eide er digitalredaktør og leder Forsvarets forums arbeid på digitale plattformer. Tlf.: 489 939 68. Twitter: @oleeide. 

Paal Ravnaas er redaksjonssjef og holder i trådene til papirutgaven. Tlf.: 917 54 565. 

Svein Arstad er journalist og følger spesielt opp saker som har med Hæren å gjøre. Tlf.: 482 23 877. 

Tor Eigil Stordahl er ansvarlig redaktør. Tlf.: 916 282 56.

Torbjørn Løvland er journalist og Forsvarets forums redaksjonssjef i Nord- Norge - med kontorplass på Bardufoss. Tlf.: 906 25 318. 

Øyvind Førland Olsen er journalist med ansvar for å dekke stoff innen Luftforsvaret, film og kultur. Tlf.: 928 40 219.

Publisert 28. desember 2016 12:23.. Sist oppdatert 7. juli 2017 08:13.