DebattDebatthttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Luft_06.jpghttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=220På denne siden finner du meningsinnlegg, kronikker og kommentarer.

 

 

 

–Alle dyr er like, men noen er likere enn andre<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Sivile%20og%20militære.jpg" style="BORDER:0px solid;" />–Alle dyr er like, men noen er likere enn andrePersonellet er Forsvarets viktigste ressurs. Det opplever ikke våre medlemmer.http://forsvaretsforum.no/debatt-personell
Meningsfull tjeneste og fritid<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Vernepliktige_jenter_10.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Meningsfull tjeneste og fritidSoldatene inne til førstegangstjeneste avtjener en plikt for sitt fedreland, men hvordan ivaretas de egentlig?http://forsvaretsforum.no/debatt-meningsfull-fritid
Misbruk av «sikkerhetsfaglig vurdering»<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Afgh_operativ_004.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Misbruk av «sikkerhetsfaglig vurdering»Lakmustesten på åpenhet er ikke viljen til å gi velregisserte intervjuer i forbindelse med økning av forsvarsmidler, men snarere hvordan Forsvaret og Forsvarsdepartementet møter innsynskrav og intervjuforespørsler fra journalister på sporet av kritiske saker.http://forsvaretsforum.no/debatt-lukkethetskultur-tilsvar-fd
Åpen og ærlig debatt<img alt="" src="/forum-media/PubImages/fmin%20fjs.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Åpen og ærlig debattForsvarsministeren og forsvarssjefen har drevet fram en åpen og ærlig debatt om hvordan det står til i Forsvaret, mener Audun Halvorsen, som ikke er enig i kritikken om lukketshetskultur. http://forsvaretsforum.no/lukkethetskultur-fd
–Lukkethetskulturen må utfordres<img alt="" src="/forum-media/PubImages/E-tjenesten.jpg" style="BORDER:0px solid;" /> –Lukkethetskulturen må utfordres– Lite utfyllende og presis informasjon fra Forsvaret og Forsvarsdepartementet har vært et problem i mange år.http://forsvaretsforum.no/kronikk-lukkethetskultur
Fremtiden er her<img alt="" src="/forum-media/PubImages/space1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Fremtiden er herSpace er det femte domene i et femte generasjons forsvar.http://forsvaretsforum.no/debatt-space-er-fremtiden
Kaserneløft<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Mohaugen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kaserneløft– La oss få god kasernestandard på plass– nå!http://forsvaretsforum.no/soldat/debatt-kaserneløft
Gambler med sjela til ansatte<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Torbjørn%20B.%20venstre.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gambler med sjela til ansatte– Det er et stort paradoks at vi tror løsningen er kortere utdanning i Forsvaret, når alle andre yrker har fokus på lengre utdanning. http://forsvaretsforum.no/debatt-gambling-med-sjela-til-ansatte
Effektiv maktbruk <img alt="" src="/forum-media/PubImages/tb9aa333.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Effektiv maktbruk Hvordan bruke militærmakt mest effektivt?http://forsvaretsforum.no/debatt-effektiv-maktbruk-ødegaard
Ny-gammelt-våpen<img alt="" src="/forum-media/PubImages/aslak%20bonde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ny-gammelt-våpenRusslands forsøk på destabilisering må møtes med demokratisk bevissthet, kritisk sans og fordomsfri debatt.http://forsvaretsforum.no/soldat/debatt-ny-gammelt-våpen
Hvordan skal vi forsvare landet vårt?<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Land_002.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Hvordan skal vi forsvare landet vårt?– Landmaktutredningen treffer hele forsvarssektoren.Og angår hele befolkningen. http://forsvaretsforum.no/debatt-aril-brandvik-om-landmakten
Vilje til omstilling– før og nå<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Flotex.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Vilje til omstilling– før og nåForsvarsdebatten har vært en kamp mellom ulike virkelighetsforståelser.http://forsvaretsforum.no/debatt-nina-græger
– Religion splitter Forsvaret<img alt="" src="/forum-media/PubImages/tkC6708.jpg" style="BORDER:0px solid;" />– Religion splitter Forsvaret– Religiøse særkrav og religiøse tillempinger til uniformen bidrar til å skape distanse, ikke fellesskap. http://forsvaretsforum.no/debatt-prestemonopolet
Milliardsynsingen<img alt="" src="/forum-media/PubImages/fofo.jpg" style="BORDER:0px solid;" />MilliardsynsingenKRONIKK: Det er et historisk faktum at våre politiske myndigheter aldri har fulgt sine egne forsvarsplaner. http://forsvaretsforum.no/debatt-milliardsynsingen
– Et uforutsigbart USA<img alt="" src="/forum-media/PubImages/USA_1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />– Et uforutsigbart USADette betyr Donald Trump for amerikansk forsvarspolitikk. http://forsvaretsforum.no/debatt-et-uforutsigbart-usa
Stø kurs<img alt="" src="/forum-media/PubImages/FOTOFLOTEX_4.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Stø kurs​ Neste skritt på veien mot et stående sjøforsvar blir å få det vi har til å virke.​http://forsvaretsforum.no/debatt-gis-stø-kurs
Et tidløst ansvar<img alt="" src="/forum-media/PubImages/20160616-osh_sbs16-21.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Et tidløst ansvarMandatet til landmaktutredningen slår fast at Norge har ambisjoner om å beholde evne til strid på landjorda.http://forsvaretsforum.no/debatt-gih-et-tidløst-ansvar
Å spare seg til fant<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Spare%20seg%20til%20fant%20illustrasjon.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Å spare seg til fantBlir viktige temaer fraværende i dagens forsvarsdebatt?http://forsvaretsforum.no/debatt/å-spare-seg-til-fant