DebattDebatthttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Luft_06.jpghttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=220På denne siden finner du meningsinnlegg, kronikker og kommentarer.

 

 

 

To-prosenten må vente<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Arendalsuka_0003.jpg" style="BORDER:0px solid;" />To-prosenten må venteForsvaret ble en av budsjettvinnerne, men to-prosent-målet tar det lang tid å nå – om det noen gang blir nådd, skriver Aslak Bonde.http://forsvaretsforum.no/to-prosenten-må-vente
Utdanning i fare<img alt="" src="/forum-media/PubImages/170324LTR_6292.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Utdanning i fareUtdanningstiden skal reduseres, deler av den tekniske og forvaltningsmessige utdanningen skal settes ut sivilt og for mye av utdanningen skal gjøres felles, skriver Sigurd Smith i Sjømilitære Samfund. http://forsvaretsforum.no/sjømilitær-utdanning-i-fare
Derfor justerte Hæren kravene<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Fysiske_krav_0002.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Derfor justerte Hæren kraveneFlere medier har skrevet at Hæren senker fysiske krav for å rekruttere kvinner. Det stemmer ikke, svarer Ole Johan Skogmo, talsmann i Hæren.http://forsvaretsforum.no/derfor-justerte-hæren-kravene
To prosent er ikke nok<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Arendalsuka_0003.jpg" style="BORDER:0px solid;" />To prosent er ikke nokMange garvede offiserer og forsvarsanalytikere er i beste fall avventende. De «tror det ikke før de får se det». http://forsvaretsforum.no/to-prosent-er-ikke-nok
Langtidsplanen er en illusjon<img alt="" src="/forum-media/PubImages/ed_12122008_002.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Langtidsplanen er en illusjonDen politiske viljen til å øke forsvarsrammen til 2 prosent er i realiteten ikke til stede. http://forsvaretsforum.no/langtidsplanen-er-en-illusjon
Vi må «pisse på» gjerdestolpene<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Lufttransport_001.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Vi må «pisse på» gjerdestolpeneAlle som er i Barentshavet må regne med å treffe oss.http://forsvaretsforum.no/vi-må-«pisse-på»-gjerdestolpene
Svekket beredskap<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Førstegangstjeneste.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Svekket beredskapNorges beredskap mot terror er svekket som følge av stadig at færre gjennomfører førstegangstjeneste.http://forsvaretsforum.no/akerhaug-terror
Vil ha mobilt luftvern<img alt="" src="/forum-media/PubImages/2016-07-07%20NASAMS-oppdrag%20i%20Polen_35.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Vil ha mobilt luftvernAt man kan slå en luftvernparaply rundt én base, er en myte, skriver Eirik Skarland. http://forsvaretsforum.no/en-eller-to-baser
Hvem skal vi stole på? <img alt="" src="/forum-media/PubImages/Mediebrif_artikkelbilde_bw.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Hvem skal vi stole på? Forsvaret har noen av statens mest illojale medarbeidere, og det er der kravene til lojalitet er størst, skriver Aslak Bonde.http://forsvaretsforum.no/hvem-skal-vi-stole-på
– Ikke lov å lekke<img alt="" src="/forum-media/PubImages/SSS_3863.jpg" style="BORDER:0px solid;" />– Ikke lov å lekkeAt noen velger å bryte loven og sende ut gradert informasjon, er ikke et uttrykk for manglende takhøyde, skriver Ole-Asbjørn Fauske.http://forsvaretsforum.no/–-ikke-lov-å-lekke-gradert-informasjon
Tillitskrise<img alt="" src="/forum-media/PubImages/20170508OST_5544.jpg" style="BORDER:0px solid;" />TillitskriseLekkasjene av gradert informasjon til mediene er et utrykk for en tillitskrise i Forsvaret, skriver Jacob Børresen. http://forsvaretsforum.no/lekkasjer-i-forsvaret
Sivilistenes betydning<img alt="" src="/forum-media/PubImages/ØVELSE07.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sivilistenes betydningBegrepet Totalforsvar har ligget i møllposen i et par tiår, men nå skal støvet børstes og ordet fylles med nytt innhold som står i forhold til dagens trusselbilde. http://forsvaretsforum.no/kronikk-totalforsvar-2
Totalforsvar i en ny tid<img alt="" src="/forum-media/PubImages/jakobsen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Totalforsvar i en ny tid–Totalforsvaret ble aldri avviklet, men det tok en annen retning.http://forsvaretsforum.no/debatt-rune-jakobsen-om-totalforsvaret
Grunn til å være stolte<img alt="" src="/forum-media/PubImages/20170701OST_4475.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Grunn til å være stolteForsvarets synlighet i Pride-paraden er en positiv utvikling vi kan takke de tillitsvalgte for. http://forsvaretsforum.no/grunn-til-å-være-stolte-(2)
Mental trening på sidelinja<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Verneplikt%202.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Mental trening på sidelinjaNorge forsvares av vernepliktige. Hvorfor utdanner vi dem ikke til å lykkes? http://forsvaretsforum.no/meninger-vernepliktige
Landmaktens løse tråder<img alt="" src="/forum-media/PubImages/20170228OST_3753.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Landmaktens løse tråderLandmaktutredningen har mange svakheter og sterke økonomiske begrensninger. http://forsvaretsforum.no/landmakten-tom-rune
Skal vi være redde?<img alt="" src="/forum-media/PubImages/terror.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Skal vi være redde?Vi trenger ikke frykte terror.http://forsvaretsforum.no/medeigruppen-om-terror
Natos ballistiske missilforsvar<img alt="" src="/forum-media/PubImages/natohovedkvarter.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Natos ballistiske missilforsvarMilitærmisjonen i Brussel (MMB) ønsker å belyse debatten om missilforsvar, rakettskjold og trusler fra ballistiske missiler. http://forsvaretsforum.no/kronikk-natos-missilforsvar
Privatiseringens pris<img alt="" src="/forum-media/PubImages/klemtsen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Privatiseringens prisHva skjer om vi bare fortsetter å gi bedrifter ansvar for fellesskapet?http://forsvaretsforum.no/debattinnlegg-privatisering
Kjære Trygve<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Kjevik_skolesenter.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kjære TrygveHvorfor stoler dere på regjeringen i forslaget om å legge ned Forsvarets virksomhet på Kjevik?http://forsvaretsforum.no/brev-til-senterpartiet
Eksport til bekymring <img alt="" src="/forum-media/PubImages/Ny_Nasams_006.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Eksport til bekymring Norsk våpeneksport kan bidra til undertrykking. Hvorfor eksporterer vi da våpen til repressive regimer?http://forsvaretsforum.no/våpeneksport-og-forsvarsevne
Okkupanter ble beskyttere<img alt="" src="/forum-media/PubImages/ferdig%20ee.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Okkupanter ble beskyttereTysklandsbrigadene bidro til normalisering mellom det tyske og norske folk, skriver tysk forsker.http://forsvaretsforum.no/kronikk-tysklandsbrigadene
–Alle dyr er like, men noen er likere enn andre<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Sivile%20og%20militære.jpg" style="BORDER:0px solid;" />–Alle dyr er like, men noen er likere enn andrePersonellet er Forsvarets viktigste ressurs. Det opplever ikke våre medlemmer.http://forsvaretsforum.no/debatt-personell
Meningsfull tjeneste og fritid<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Vernepliktige_jenter_10.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Meningsfull tjeneste og fritidSoldatene inne til førstegangstjeneste avtjener en plikt for sitt fedreland, men hvordan ivaretas de egentlig?http://forsvaretsforum.no/debatt-meningsfull-fritid
Misbruk av «sikkerhetsfaglig vurdering»<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Afgh_operativ_004.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Misbruk av «sikkerhetsfaglig vurdering»Lakmustesten på åpenhet er ikke viljen til å gi velregisserte intervjuer i forbindelse med økning av forsvarsmidler, men snarere hvordan Forsvaret og Forsvarsdepartementet møter innsynskrav og intervjuforespørsler fra journalister på sporet av kritiske saker.http://forsvaretsforum.no/debatt-lukkethetskultur-tilsvar-fd
Åpen og ærlig debatt<img alt="" src="/forum-media/PubImages/fmin%20fjs.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Åpen og ærlig debattForsvarsministeren og forsvarssjefen har drevet fram en åpen og ærlig debatt om hvordan det står til i Forsvaret, mener Audun Halvorsen, som ikke er enig i kritikken om lukketshetskultur. http://forsvaretsforum.no/lukkethetskultur-fd
–Lukkethetskulturen må utfordres<img alt="" src="/forum-media/PubImages/E-tjenesten.jpg" style="BORDER:0px solid;" /> –Lukkethetskulturen må utfordres– Lite utfyllende og presis informasjon fra Forsvaret og Forsvarsdepartementet har vært et problem i mange år.http://forsvaretsforum.no/kronikk-lukkethetskultur
Fremtiden er her<img alt="" src="/forum-media/PubImages/space1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Fremtiden er herSpace er det femte domene i et femte generasjons forsvar.http://forsvaretsforum.no/debatt-space-er-fremtiden
Kaserneløft<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Mohaugen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kaserneløft– La oss få god kasernestandard på plass– nå!http://forsvaretsforum.no/soldat/debatt-kaserneløft
Gambler med sjela til ansatte<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Torbjørn%20B.%20venstre.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gambler med sjela til ansatte– Det er et stort paradoks at vi tror løsningen er kortere utdanning i Forsvaret, når alle andre yrker har fokus på lengre utdanning. http://forsvaretsforum.no/debatt-gambling-med-sjela-til-ansatte
Effektiv maktbruk <img alt="" src="/forum-media/PubImages/tb9aa333.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Effektiv maktbruk Hvordan bruke militærmakt mest effektivt?http://forsvaretsforum.no/debatt-effektiv-maktbruk-ødegaard
Ny-gammelt-våpen<img alt="" src="/forum-media/PubImages/aslak%20bonde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ny-gammelt-våpenRusslands forsøk på destabilisering må møtes med demokratisk bevissthet, kritisk sans og fordomsfri debatt.http://forsvaretsforum.no/soldat/debatt-ny-gammelt-våpen
Hvordan skal vi forsvare landet vårt?<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Land_002.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Hvordan skal vi forsvare landet vårt?– Landmaktutredningen treffer hele forsvarssektoren.Og angår hele befolkningen. http://forsvaretsforum.no/debatt-aril-brandvik-om-landmakten
Vilje til omstilling– før og nå<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Flotex.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Vilje til omstilling– før og nåForsvarsdebatten har vært en kamp mellom ulike virkelighetsforståelser.http://forsvaretsforum.no/debatt-nina-græger
– Religion splitter Forsvaret<img alt="" src="/forum-media/PubImages/tkC6708.jpg" style="BORDER:0px solid;" />– Religion splitter Forsvaret– Religiøse særkrav og religiøse tillempinger til uniformen bidrar til å skape distanse, ikke fellesskap. http://forsvaretsforum.no/debatt-prestemonopolet
Milliardsynsingen<img alt="" src="/forum-media/PubImages/fofo.jpg" style="BORDER:0px solid;" />MilliardsynsingenKRONIKK: Det er et historisk faktum at våre politiske myndigheter aldri har fulgt sine egne forsvarsplaner. http://forsvaretsforum.no/debatt-milliardsynsingen
– Et uforutsigbart USA<img alt="" src="/forum-media/PubImages/USA_1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />– Et uforutsigbart USADette betyr Donald Trump for amerikansk forsvarspolitikk. http://forsvaretsforum.no/debatt-et-uforutsigbart-usa
Stø kurs<img alt="" src="/forum-media/PubImages/FOTOFLOTEX_4.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Stø kurs​ Neste skritt på veien mot et stående sjøforsvar blir å få det vi har til å virke.​http://forsvaretsforum.no/debatt-gis-stø-kurs
Et tidløst ansvar<img alt="" src="/forum-media/PubImages/20160616-osh_sbs16-21.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Et tidløst ansvarMandatet til landmaktutredningen slår fast at Norge har ambisjoner om å beholde evne til strid på landjorda.http://forsvaretsforum.no/debatt-gih-et-tidløst-ansvar
Å spare seg til fant<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Spare%20seg%20til%20fant%20illustrasjon.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Å spare seg til fantBlir viktige temaer fraværende i dagens forsvarsdebatt?http://forsvaretsforum.no/debatt/å-spare-seg-til-fant
Bitende rapport<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Afghanistan.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bitende rapportRapporten om Norges innsats i Afghanistan har fått oppsiktsvekkende lite oppmerksomhet.http://forsvaretsforum.no/debatt-bitende-afghanistanrapport
Mulighetsvinduet<img alt="" src="/forum-media/PubImages/20160620tk_C6451%20(1).jpg" style="BORDER:0px solid;" />MulighetsvinduetOm få år vil vi ha et av verdens mest moderne luftforsvar.http://forsvaretsforum.no/debatt-mulighetsvinduet
Dronene våkner<img alt="" src="/forum-media/PubImages/130801pmar455024.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Dronene våknerFor å henge med på den teknologiske utviklingen må Forsvaret satse mer på droner og autonome våpensystemer.http://forsvaretsforum.no/debatt-dronene-våkner
Vinnere og tapere<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Annet_17.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Vinnere og tapereVed omorganiseringer er det nærmest opplest at det skal gjøres mer – med mindre ressurser.http://forsvaretsforum.no/vinnere-og-tapere
Terrorangrepet i Brussel<img alt="" src="/forum-media/PubImages/tb06737e.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Terrorangrepet i BrusselOberstløytnant Tore Ketil Stårvik har vært i krig før. I påsken var han i Brussel. Da kom frysningene tilbake.http://forsvaretsforum.no/terrorangrepet-brussel
– Eit fly vi ikke har råd til<img alt="" src="/forum-media/PubImages/cathrine%20sandnes%2019%20%203299.jpg" style="BORDER:0px solid;" />– Eit fly vi ikke har råd tilCathrine Sandnes fryktar manglande forsvarsinteresse og nye kampfly vil knekke ryggen på Forsvaret.http://forsvaretsforum.no/debatt-et-fly-vi-ikke-har-råd-til